Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Kaamel läbi nõelasilma

Nr 67 • Märts 2009

Kaamel läbi nõelasilma

1996. aasta algupäevadel pidasid Eesti saatkond Moskvas ning riigi esindajad Euroopa Nõukogus ägedat faksivahetust. Moskvast lendasid Strasbourgi või Tallinna poole teele üha uued ja uued dokumendid kirjeldamaks Vene föderaalvägede inimõigusrikkumisi Tšetšeenias, kohtuprotsesside arbitraarsust, tugevnevat survet vabale meediale jne.

Nr 67 • Märts 2009

Euroopa Nõukogu on uinuv kaunitar

Vahel öeldakse pidulikult, et Euroopa Nõukogu on ainus väärtuspõhine organisatsioon Euroopas. Selle väite alus on see, et Euroopa Nõukogu kompetents piirdub kõige traditsioonilisema väärtusvaldkonnaga: inimõigused, demokraatia, vabad valimised, võrdõiguslikkus, õigusriik ja õiglane kohtupidamine.

Nr 67 • Märts 2009

Toetada 21. sajandit. Euroopa Nõukogu ja tulevik

Ühelt poolt on EN hiiglaslik inimõiguste alase ekspertkogemuse, standardite ning monitooringumehhanismide varamu. Teisalt on tegemist alarahastatud kehandiga, kelle projektid ning programmid on tihti vähem ambitsioonikad, kui võiksid olla.

Nr 67 • Märts 2009

Kolm pilguheitu inimõigustele kolmes Aasia riigis

Väärtushinnangud, mida Aasia riikides on aegade jooksul kalliks peetud, on oma olemuselt väga mitmekesised ning pole võõrad ka Lääne kultuurile.

Nr 67 • Märts 2009

Thorbjørn Jagland: Inimõigustest rääkimiseks peavad enda käed puhtad olema

Euroopa Nõukogu peasekretäriks kandideeriva Thorbjørn Jaglandi arvates on universaalsete inimõiguste aluseks tõsiasi, et tegelikult vajavad inimesed Afganistanist Norrani üht ja sedasama – tööd, haridust, süüa, õigusi.

Nr 67 • Märts 2009

Milles on sõnum? Inimese õigused ja Peter Morgeni romaan "Sõnum"

Kui teooria on kord sõnastatud, harutatakse see varem või hiljem lõplikult lahti. Kõik mõtlemisvõimalused, ka tupikteed, raiutakse raamatutesse. Seejärel ilmuvad need, kes soovivad raamatute järgi maailma ümber teha. Suurte religioonide ajalugu või marksismi käekäik kinnitab seda. Inimene, paraku, on ideoloogiline olend.

Nr 67 • Märts 2009

Hingestatuma maailmapoliitika poole

Richard Ned Lebowi ambitsioonikast uue rahvusvaheliste suhete üldteooria loomise katsest on ilmunud teine osa.

Nr 67 • Märts 2009