James Sherr

Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur

James.Sherr@icds.ee

James Sherr on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) juures tegutseva Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur 2019. aasta jaanuarist. RKK-ga liitudes jätkab ta teadustööga mõttekoja Chatham House Venemaa ja Euraasia programmis, Statecraft Instituudis ja Razumkovi Keskuses. Lisaks on James teinud teadustööd Saksamaa Marshalli Fondi Transatlantiliste Suhete Akadeemias Washingtonis.

Jamesi sulest on ilmunud mitmeid teadustöid ja artikleid Venemaast, Ukrainast ja Euroopa julgeolekust, teiste seas “Jõuline diplomaatia ja leebe sundus: Venemaa mõjutustegevus välismaal” (Hard Diplomacy and Soft Coercion: Russia’s Influence Abroad; Chatham House, 2013). Hiljuti avaldas ta raporti “Venemaa poliitika militariseerimine” (The Militarization of Russian Policy; Transatlantic Academy, juuli 2017) ning oli Chatham House’i raporti “Võitlus Ukraina eest” (Struggle for Ukraine; oktoober 2017) üks autoreist.

Juba enam kui 25 aastat on James nõustanud Lääneriikide valitsusi Venemaa Föderatsiooni välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikatest. Lisaks on ta 1995. aastast nõustanud järjepidevalt Ukraina kaitse- ja julgeolekustruktuure. Olles sagedane külaline Balti riikides juba 1991. aastast, ei ole Eestigi Jamesile võõras.

Autori artiklid