Jäta menüü vahele
Nr 209 • Mai 2022

Kaitseinvesteeringud muutunud maailmas

André Loesekrug-Pietri
André Loesekrug-Pietri

Euroopa murranguliste tehnoloogiate ühisalgatuse (JEDI) esimees

Ukraina on sõjas Venemaaga kasutanud edukalt Türgi päritolu droone Bayraktar. Pildil Bayraktar TB2 2021. aasta augustis Kiievis iseseisvuspäeva paraadil. Foto: AP/Scanpix

Euroopas kahe riigi vahel jälle puhkenud täiemahulisel sõjategevusel on suur ja sügav mõju. Tähtsaimad tagajärjed on otsustel, mida me teeme oma välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning sõjalise strateegia vallas. Taktikalisel tasandil peame läbi mõtlema mitu olemasolevat kaitse- ja julgeolekuvõime.

Murrangulised tehnoloogiad

Ühena pädevustest peame tugevdama oma oskust tuvastada ja kasutada murrangulisi tehnoloogiaid. Nende tehnoloogiate kasutamine meie vastaste poolt täiendusena sellele, kuidas nad viivad ellu oma hübriiddoktriine, teeb meile varasemast veel tähtsamaks oma strateegilise ettenägelikkuse, manöövrivõime ja tegutsemiskiiruse. Ukraina ja Armeenia konfliktidest on selgunud, et tähtsaimad vahendid, millega kõige enam ära tehakse, pole alati kallima hinnaga.

Näiteks ukrainlased on venelaste paljukiidetud juurdepääsu ja tegevuse takistamisest (A2/AD) jagu saanud tänu üsnagi lihtsatele droonidele nagu Bayraktar TB2, mille maksumust on hinnatud kõigest kahele miljonile dollarile. TB2, mis võib tegutseda nii seiredrooni kui ka varitseva õhuründemoonana, on andnud konfliktis Ukrainale taktikalise eelise ja ühtlasi osutunud tähtsaks teguriks infosõjas.

Euroopa kauaks venima jäänud programm Eurodrone annab tulemuseks pika tegevusajaga, keskmisel kõrgusel lendava mehitamata õhuki, mis meenutab TB2, aga on tükihinnaga ligi 100 miljonit dollarit. Tänu sellele maksumusele rahuldab Eurodrone loomulikult suuremaid nõudmisi ja on tõhusam. Siiski on see kulukas vara, millest riigid ei taha konfliktipiirkondades ilma jääda. Eurodrone’i partnereist oleks arukas järele mõelda, millist tüüpi õhusõidukid tänapäeva lahingutandri nõudmistele kõige paremini vastavad.

Peame Ukraina tragöödiast õppima, et valmistuda sõdadeks, mida me loodame mitte pidada.

Ukrainas toimuvast sõjast tuleb ammutada õppetunde ka teiste võimeprogrammide tarvis. Vastupidiselt ootustele on Vene õhujõududele sõjas jäänud vaid väike osa. Mõtiskleda on vaja selle üle, milline platvorm või platvormide kombinatsioon on tulevastes konfliktides õhuülekaalu tagamiseks parim. Euroopa suure ja kallihinnalise tuleviku õhuvõitlussüsteemi (Future Air Combat System) projekti juures tuleb pöörata rohkem tähelepanu raketitõrjesüsteemide ja kergete õhutõrjesüsteemide – nagu Stinger – suuremale rollile tänapäevastes konfliktides, samuti mõelda koostalitlusvõime tähtsusele mitme sõjapidamisvaldkonna ulatuses ning tuumavõimekuse tähtsusele.

Merevaldkonnas peaks raketiristleja Moskva uputamine kahe võrdlemisi algelise raketiga Neptun (ehkki arvatavasti USA luure toetusel) innustama meid arutlema suurte pealveelaevade vajalikkuse ja rolli üle tulevastes konfliktides ning nende kaitsmise üle.

Sõda Ukrainas tõstab ühtlasi esile usaldusväärsete luureandmete tähtsust sõjapidamisele. Kuna vabatahtlikud on hakanud andmeid üha oskuslikumalt koguma ja analüüsima, pole riiklikud luureagentuurid olukorrateadlikkuse vallas enam ainsad tegutsejad. See sõda on pöörde toonud ka Lääne luurepraktikasse: luureandmeid hulgakaupa avalikustades avaldatakse ühtviisi survet nii vaenlastele kui ka liitlastele.

Ukrainalt tuleb õppida

Teavet tuleb mitte üksnes koguda, vaid ka jagada ja kasutada. Venemaale on Ukrainas kahjuks tulnud lõimitud juhtimis- ja kontrollisüsteemide puudumine, mis suudaksid mestida andmeid, mis pärinevad vaatlustest, käsklustest, olukorrateadlikkusest, luure- ja avalikest infoallikaist. See-eest Ukraina on näidanud, kuidas edukalt ära kasutada satelliidivõrgustikke nagu Starlink. Ukraina strateegiline kommunikatsioon on olnud hädavajalik osa võitlusest maailma inimeste sümpaatia nimel ja relvatarnete tagamiseks.

Peale tehnoloogiate sisu tuleb hinnata ka seda, kuidas võimekusi ellu rakendada ja kuidas raha kasutada. Peame mitmeotstarbelisest kasutusest isegi edasi mõtlema ja hakkama relvastusprogramme läbi viima nii, et see võimaldaks vältida sõltuvust tootjast ja süsteeme saaks edaspidi kergemini täiustada.

Korralikule ettevalmistusele, sealhulgas tehnoloogia mõistlikule rakendamisele, kuulub konfliktide ärahoidmisel tähtis roll. Peame Ukraina tragöödiast õppima, et valmistuda sõdadeks, mida me loodame mitte pidada. 

Seotud artiklid