Jäta menüü vahele
23. veebruar 2021

Eesti ja Ungari suhted 100: huvi ja soov üksteist lähemalt tundma õppida võiks olla suurem

Eesti ja Ungari ametlikud, riikide vahelised suhted pole kunagi olnud ülemäära tihedad. Asume Euroopa mõõtkavas üksteisest liiga kaugel, et igas valdkonnas tekiks loomulik koostööhuvi, aga ka meie riikide ajalugu on enne ühiselt kogetud kommunismiaega olnud väga erinev. Perspektiivi andmiseks piisab ehk faktist, et Eesti Vabariigi sünni ajal lugesid ungarlased oma riikluse vanuseks juba üle tuhande aasta ning Austria-Ungari kaksikmonarhia oli enne lagunemist 1918. aastal üks Euroopa suurimaid impeeriume.

Kristi Karelsohn
Kristi Karelsohn

Eesti suursaadik Ungaris

Illustratsioon Romulis Tiituse ja Elem Treieri ühisest 1976. aasta väljaandest "Lõbus Vilde". Kirjanik ja ajakirjanik Eduard Vilde määrati esimeseks Eesti esindajaks Rootsi, Taani, Saksamaale ja Ungarisse. Foto: väljaandja kirjastus Kunst Tallinnas

Ametlikud Eesti ja Ungari suhted said mõistetavalt tekkida alles pärast Esimest maailmasõda, kui Eesti Vabariik oli välja kuulutanud iseseisvuse. Kuigi juba 1919. aastal Berliini lähetatud Eduard Vilde sai ülesandeks hankida Eestile tunnustust teiste seas Ungarist, see tol korral veel ei õnnestunud. Ametlikud kontaktid hakkasid hargnema hoopis 1921. aastal, kui Eestist sai kokkusaamispaik Nõukogude Venemaa ja Ungari esindajatele, kes pidasid läbirääkimisi sõjavangide ja –põgenike koju pääsemise üle. Juba varsti pärast Ungari delegatsiooni saabumist Eestisse tuli ka nende de facto ning 24. veebruaril 1921 de jure tunnustus. Välisminister Piip sai oma vastuses Ungari kolleegile tõdeda, et „tunnustuse saatmisega tegid ungarlased eestlastele rahvuspühaks kõige ilusama kingituse.“

Ametlikud kontaktid hakkasid hargnema hoopis 1921. aastal, kui Eestist sai kokkusaamispaik Nõukogude Venemaa ja Ungari esindajatele, kes pidasid läbirääkimisi sõjavangide ja –põgenike koju pääsemise üle.

Ungari delegatsiooni juhtis sõjavangide üle peetud läbirääkimistel Mihály Jungerth, kellest sai varsti Ungari ametlik esindaja Eestis ning 1923. aastal esimene suursaadik. Tõsi – saatkond viidi juba 1928. aastal üle Helsingisse. Eesti seevastu jõudis saatkonna asutamiseni Budapestis alles 1935. aastal ja esimene suursaadik Johan-Ernst-Hans Markus määrati kohapeale 1939. aastal. See on ka arusaadav, sest mõlemad riigid olid vaesed ja väikesed – Eesti alles alustamas, Ungari Esimeses maailmasõjas tugevasti rappida saanud – ning lähetasid diplomaate esmajärjekorras prioriteetsetesse suur- ja naaberriikidesse.

Keele- ja hõimusugulus

Ometi on Eesti ja Ungari olnud pikka aega teineteisele palju lähedasemad, kui ametlikest suhetest välja lugeda saab. 19. sajandi keskel hakkas koos soomlaste ja eestlaste rahvusliku ärkamisega tekkima ka teadmine sugulasrahvastest ja hõimuliikumine.

Mõned ungarlased, kes soomlastega juba läbi käisid, hakkasid selle kõrval huvi tundma ka eestlaste vastu. 19. sajandi keskel Eestit külastanud Antal Reguly ja Pál Hunfalvy tegid tänuväärset tööd Eesti tutvustamisel Ungaris. Sellele järgnes „Kalevipoja“ ühe laulu tõlkimine ungari keelde. Eesti ärkamisaja tegelastest oskasid ungari keelt ja külastasid Ungarit korduvalt K.A. Hermann, Mihkel Veske, hiljem V. Ernits ja teised.

1920. aastatel taastati kohe ka sõja tõttu katkenud sidemed akadeemiliste ja kultuuriringkondade vahel. 1923.-1931. aastail töötas Tartus esimese Ungari külalisprofessorina õigusteadlane István Csekey, kes asutas ja juhtis seal Ungari seminari (instituuti). Samamoodi oli suur roll suhete arendamisel esimesel ungari keele lektoril Elemér Virányi’l ja tema järeltulijatel. Hiljuti tähistasime 80 aasta möödumist eesti keele õpetamise algusest Budapesti ELTE ülikoolis, kus 1938. aastal alustas eesti keele lektorina Felix Oinas. 1937. aastal sõlmiti Eesti ja Ungari kultuurileping, mille alusel loodi ka Eesti-Ungari ja Ungari-Eesti selts.

Kasvuruumi jagub

1991. aastal oli Ungari taas kiire iseseisvuse taastanud Eesti Vabariiki tunnustama, tehes seda Islandi ja Leedu järel kolmandana 24. augustil. Juba 2. septembril kirjutasid välisministrid Lennart Meri ja Géza Jeszenszky Budapestis alla diplomaatiliste suhete taastamise protokollile. Läks veel kaheksa aastat, enne kui vastastikku avati saatkonnad ja sai alata tihedam suhtlus pealinnades.

Kui iseseisvuse taastamise järel vaatasid paljud eestlased ungarlastele alt üles – olid nad ju majanduslikus arengus meist palju ees -, siis praegu võime uhkelt kinnitada, et käime ühte jalga. Oleme võrdväärsed liitlased NATOs ning Ungari on osalenud kahel korral meie õhuruumi turvamises. Oleme partnerid Euroopa Liidus, kus teeme tihedat koostööd väga paljudes valdkondades. Paraku tuleb tõdeda, et meie ettevõtted ja kaubad ei ole teed teise riigi turule veel väga tihti leidnud, kuid siingi on asjad viimastel aastatel liikunud paremuse poole.

Meie ettevõtted ja kaubad ei ole teed teise riigi turule veel väga tihti leidnud, kuid siingi on asjad viimastel aastatel liikunud paremuse poole.

Ometi on Eesti ja Ungari suhete kandvaimaks sambaks jäänud siiani keele- ja hõimusugulus, kuigi olen endale üllatuseks tõdenud, et ungarlased teavad sellest palju vähem kui eestlased. Olime Nõukogude ajal küll samal pool raudset eesriiet, aga meie suhted ei olnud okupatsiooni tõttu nii tihedad kui näiteks Ungari suhted Soomega. Siiski taaselustati juba enne Eesti iseseisvumist Budapestis Ungari-Eesti seltsi tegevus ja 1998. aastal avati Eesti Instituudi esindus, mis on praegu ainus instituudi välisesindus Helsingi kõrval. Ka Tallinnas tegutseb Ungari Instituut, mis on märk kultuurisuhete erilisest kohast meie riikide koostöös. Kõige tähtsamana on aga Ungari ülikoolides soomeugri õpingute raames pidevalt jätkunud eesti keele õpetamine ning meie keele ja ajaloo uurimine. Sel suvel toimub Tartus VIII soomeugri maailmakongress, kuhu ootame ka Ungari presidenti.

Nii võiks välja näha kiire pildistus kahe hõimurahva suhetest. Lõpetuseks oleks ilmselt paslik soovida, et huvi ja soov üksteist lähemalt tundma õppida oleks edaspidi suurem kui see on seni olnud.

Ajajoon: Eesti-Ungari diplomaatilised suhted 100

Seotud artiklid