Marika Linntam
Autor
Marika Linntam
välisministeeriumi Euroopa osakonna peadirektor
Teemad:
Viimati uuendatud: 23. veebruar 2021, 11:31

Tagada Eesti julgeolek ja paremad võimalused meie inimestele liikumiseks ja ettevõtetele ärisidemete loomiseks, aidata kaasa üleilmsele kestlikule arengule ja stabiilsusele rahvusvahelistes suhetes – nende eesmärkide täitmine on võimalik vaid koostöös meie liitlaste ja partneritega. Sellele koostööle loob aluse tihe diplomaatiline suhtlus.

23. veebruar 2021