Eero Medijainen
Autor
Eero Medijainen
Tartu Ülikooli uusima aja osakonna juhataja ja uusima aja professor
Teemad:
Viimati uuendatud: 25. veebruar 2021, 14:46

Ilmasõdade vahelisel ajal meenutasid ja rõhutasid Eesti poliitikud igal vähegi pidulikumal prantslaste osalusega üritusel Prantsusmaa aktiivsust Eestile de jure tunnustuse andmisel. Lääneriikide de jure tunnustusest sai kindlam Eesti riikliku järjepidevuse toetaja kui Tartu rahulepingust.

23. veebruar 2021

Kuidas ja miks sai enesemääramise põhimõte endale Wilsoni toetuse?

Nr 173/174 • Veebruar 2018