Ramon Loik
Autor
Ramon Loik
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. detsember 2020, 14:46

Venemaad valitsev režiim on loonud inforuumiga manipuleerimisest olulise osa oma strateegilisest ründerelvastusest, kasutades seda nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. 

Nr 211 • Detsember 2022

Oma stabiilsuse huvides peaks Euroopa Liit migratsioonipoliitikas kokkuleppele jõudma.

Nr 203 • Detsember 2020

Julgeoleku seisukohalt on oluline tagada varude olemasolu tsentraalselt.

Nr 199 • Aprill 2020

Ühendkuningriigi leppeta lahkumine Euroopa Liidust oleks kõige kahjulikum võimalus.

Nr 187 • Märts 2019

Koostöövõimalusi on tegelikult Euroopa Liidu liikmesriikide vahel suurendatud, need tuleks vaid ära kasutada.

Nr 159 • November 2016