Ramon Loik
Autor
Ramon Loik
Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi analüütik
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. detsember 2020, 14:46

Euroopa Liidu ja Ukraina sisejulgeolekualase koostöö peamisteks mureküsimusteks ja prioriteetideks on sõjakuritegude uurimine, sanktsioonide jõustamine ja järjest suurenev vajadus kaitsta Ukraina sõjapõgenikke organiseeritud kuritegelike võrgustike, inimkaubanduse ja ebaseadusliku relvakaubanduse eest.

Nr 212 • Mai 2023

Venemaad valitsev režiim on loonud inforuumiga manipuleerimisest olulise osa oma strateegilisest ründerelvastusest, kasutades seda nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. 

Nr 211 • Detsember 2022

Oma stabiilsuse huvides peaks Euroopa Liit migratsioonipoliitikas kokkuleppele jõudma.

Nr 203 • Detsember 2020

Julgeoleku seisukohalt on oluline tagada varude olemasolu tsentraalselt.

Nr 199 • Aprill 2020

Ühendkuningriigi leppeta lahkumine Euroopa Liidust oleks kõige kahjulikum võimalus.

Nr 187 • Märts 2019

Koostöövõimalusi on tegelikult Euroopa Liidu liikmesriikide vahel suurendatud, need tuleks vaid ära kasutada.

Nr 159 • November 2016