Matti Maasikas
Autor
Matti Maasikas
Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas
Teemad:
Viimati uuendatud: 27. mai 2021, 23:12

Venemaa sissetung Ukrainasse on kaasa toonud Lääne tahte taassünni, kuid ettevaatamatu ja vastutustundetu oleks jätta sõjaga seotud töö pooleli või venima.

Nr 209 • Mai 2022

Euroopa Liidu 2014–2020 eelarve läbirääkimised: diplomaatilise analüüsi katse.

Nr 125/126 • Veebruar 2014

Aleksander Warma elukäigust ning diplomaadi rollist

Nr 64 • Detsember 2008

On paljukorratud tõde, et diplomaatia on riigikaitse esimene liin, kuid kuidas Eesti seda põhimõtet tegelikkuses järgib?

Nr 204 • Veebruar 2021

„Nimeta Matsi” tee rahvusvahelisele püünele.

Nr 187 • Märts 2019

Eelmises Diplomaatias väitis Siim Kallas, et väikeriigil tuleb oma välispoliitikas panustada rahvusvahelistele organisatsioonidele, seda vajadusel kahepoolsete saatkondade arvel. Matti Maasikas pole nõus.

Nr 43 • Märts 2007
Martin Conway. Western Europe’s Democratic Age 1945–1968. Princeton University Press, 2020

Demokraatliku riigikorra ülesehitamine, veel enam aga taastamine, on igale totalitaarses riigis elanule südamelähedane teema. Mäletan ülikooliajast, millise huviga sai loetud Rein Taagepera artikleid, kuidas demokraatia taastati diktatuurijärgses Lõuna-Euroopas: Hispaanias, Portugalis, Kreekas. Sellest ajast möödunud 30 aastat oleme Eestis, nagu kogu Kesk- ja Ida-Euroopas, saanud ise demokraatliku ühiskonna ehitamisega praktikas tegelda.

Nr 205 • Mai 2021
Ivan Krastev. After Europe. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2017. 120 lk

Nimeka bulgaarlasest mõttekodalase Ivan Krastevi värske raamatu „After Europe“ pealkiri on ehmatav (või ähvardav).

Nr 169 • September 2017