Matti Maasikas

Välisministeeriumi asekantsler

Matti Maasikas on töötanud Eesti Välisministeeriumis, Euroopa Komisjonis, olnud Eesti suursaadik Soomes ja Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures. Avaldanud artikleid Diplomaatias ka varem. /2019

Autori artiklid