Autor
Luukas Kristjan Ilves
riigiametnik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. september 2013, 20:22

Ebaturvalisus digivallas on probleem, mille suudame lahendada.

Nr 121 • September 2013

Liikumine e-Eesti poole tähendab ka uut välispoliitilist väljakutset.

Nr 98 • Oktoober 2011
Robert Kagan: The World America Made. Knopf 2012. 149 lk.

Robert Kagani uusim raamat on teretulnud vahelduseks levinud allakäigukirjanduse sekka.

Nr 112 • Detsember 2012
„Iganenud või igavene? Tekste kaasaegsest suveräänsusest”. Hent Kalmo ja Marju Luts-Sootak (toimetajad). TÜ kirjastus 2010, 348 lk.

Nüüdisaegne eestlane pole suveräänsust eraldiseisva mõistena kunagi väga kõrgelt hinnanud. 1988. aasta suveräänsusdeklaratsioon oli pelgalt vahend teel iseseisvumisele. Peale 20.08.1991 asuti Eesti suveräänsust allutama integratsioonituhinale. Eesti liitus, lõimus, reformis, täitis kriteeriumeid. Me jagasime, panime kokku ja ühendasime oma suveräänsuse Euroopaga.

Nr 94/95 • Juuni 2011
James Fishkin, „When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation“. Oxford University Press 2009. 256 lk.

Näiliselt on demokraatiaga kõik hästi. 1970ndatel alganud demokraatia kolmas laine on toonud valimisi ning vabadusi Lõuna-, Kesk- ja Ida-Euroopale, Ladina-Ameerikale, Aafrikale, Kagu- ja Kirde-Aasiale.

Nr 87/88 • Detsember 2010
Robert Kagan, „The Return of History and the End of Dreams", Alfred A. Knopf, 2008, 115 lk.

Tallinnast Kiievini kehastavad Gori tänavatel veerevad Venemaa tankid terve kümnendi kestnud Kremli jõhkrutsemise ja tema soositud korruptsiooni õõvastavat apoteoosi. Atlandi teisel serval, Washingtonis, on neil sündmustel laiem tähendus: need kinnitavad lõplikult, et rahvusvahelises süteemis on toimunud fundamentaalne paradigma-muutus, et „maailm on saanud taas normaalseks".

Nr 61 • September 2008