september 2, 2010

Rahvusvaheline õigus Venemaa Föderatsiooni välispoliitilistes dokumentides

Perestroika aegadel küsiti teravmeelselt: kui võim kuulub rahvale, siis kellele ta tegelikult kuulub? Me võime selle küsimuse nüüd ümber sõnastada: kui Venemaa viitab rahvusvahelisele õigusele, siis millele ta tegelikult viitab?

Perestroika aegadel küsiti teravmeelselt: kui võim kuulub rahvale, siis kellele ta tegelikult kuulub? Me võime selle küsimuse nüüd ümber sõnastada: kui Venemaa viitab rahvusvahelisele õigusele, siis millele ta tegelikult viitab?


www.un.org/secureworld, par. 29.
12 Samas, par. 203.
13 Vt ÜRO põhikirja kõige autoriteetsemat teaduslikku kommentaari: Bruno Simma (ed.). The Charter of the United Nations. A Commentary. 2nd ed. 2002.
14 Vt nt Antonio Cassese, Joseph Weiler (eds.). Change and Stability in International Law-making. Berliin, New York: De Gruyter, 1988.
15 Vt ka Daniel C. Thomas. The Helsinki Effect: International Norms, Human Rights, and the Demise of Communism. Princeton University Press, 2001.
16 Vt lähemalt Lauri Mälksoo. The History of International Legal Theory in Russia: A Civüizational Dialogue with Europe. – European Journal of International Law 2008, 19, lk 211-232, ja The Science of International Law and the Concept of Politics. The Arguments and Lives of the International Law Professors at the University of Dorpatā¼Iur’evā¼Tartu 1855-1985. – British Year Book of International Law 2005, 76, lk 383-502.
17 Vt lähemalt Peter G. Danchin, Horst Fischer (eds.). United Nations Reform and the New Collective Security. Cambridge University Press, 2010.

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar