juuli 3, 2008

Vasallriigid

Venemaal usutakse, et Eesti on nii ehk naa sõltuv riik: kui ta ei ole enam Venemaa “vasall”, on ta mõne teise riigi “vasall”.

Venemaal usutakse, et Eesti on nii ehk naa sõltuv riik: kui ta ei ole enam Venemaa “vasall”, on ta mõne teise riigi “vasall”.


www.iuridicum.ee/index.php?page=36.
5 Vt rahvusvahelise õiguse kontekstis Liivi sõja aegsete argumentide kohta ka: Ants Piip, Rahvusvahelise õiguse süsteem. Loodus, Tartu 1927.
6 Vt P. P. Å afirov, A Discourse concerning the Just Causes of the War between Sweden and Russia: 1700–1721, Oceana Publications: Dobbs Ferry, N.Y., 1973. Vt ka Pärtel Piirimäe, Russia, the Turks and Europe: Legitimations of War and the Formation of European Identity in the Early Modern Period. – 11 Journal of Early Modern History 2007, lk 63–86.
7 Tsiteeritud väljaandest SL Õhtuleht 12.05.2005.

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar