Kaarel Piirimäe
Autor
Kaarel Piirimäe
Ajaloolane
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. detsember 2020, 14:47

Eelmises osas vaatlesime põgusalt Eesti ja Balti riikide rolli luureorganisatsioonide vastasseisus külma sõja algusaastatel. Tõdesime, et Balti riigid olid lääneriikidele oluliseks piirkonnaks, sest siin oli kontakt Nõukogude Liiduga vahetum kui enamikus teistes regioonides. Raudne eesriie oli poorne, Läänemeri kujutas mitte ainult barjääri, vaid ka ühendusteed, mida kasutasid osavalt eestlastest ja lätlastest paadipõgenikud, aga ka Lääne luureorganisatsioonidega koostööd tegevad pagulased. 1950. aastatel ülemeresõidud vaibusid ja arvatavasti lõppesid ning inimluuret asendasid raadioluure, õhuvaatlused ja 1960. aastatel juba ka satelliitluure.

Nr 163 • Märts 2017

Kuidas paistis Baltikum lääne luureteenistustele külma sõja ajal, aitab mõista ka praegust olukorda.

Nr 161/162 • Veebruar 2017

Eesti tee polnud NSV Liidust eraldumine, seega polnud meil ka NSV Liidu rahvusvahelisi kohustusi.

Nr 156 • August 2016

Teise maailmasõja ajal sattusid rahvaste enesemääramisõigus ja wilsonlik idealism terava kriitika alla.

Nr 141 • Mai 2015

Müncheni kokkulepe pole võrdsustatav Molotovi-Ribbentropi paktiga.

Nr 203 • Detsember 2020

Eesti peab maailma rahvusvahelise elu keerises vastu pidama ja edasi minema.

Nr 173/174 • Veebruar 2018
Nikolai Reek, Sõjateaduslik testament. Toimetanud Andres Seene, Tartu: Ilmamaa 2015, 536 lk.

Nikolai Reegi (1890–1942) sõjateadusliku loomingu avaldamine Eesti mõtteloo sarjas on tänuväärt töö, sest esmakordselt asetatakse teiste eesti mõtlejate ritta sõjaväelane sõjateemaliste kirjutistega. Nii aitab see raamat loodetavasti laiemalt teadvustada, et sõjaväelase amet ei ole vaid püssist laskmine ja kraavi kaevamine, mida tuleb ka muidugi teha, vaid olenevalt auastmest ja konkreetsetest ülesannetest ka tõsine teadus.

Nr 153 • Mai 2016