Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Klassika kasulikkusest

Nr 134 • Oktoober 2014

Klassika kasulikkusest

Paljugi uudsena näivast olla tegelikult (vahepeal) unustatud vana. Ning poliitikamõtestaja, analüütiku mõõduks olla see, kas tema kirjeldused ning järeldused peavad paika või mitte. Paikapidavus aga selgub mitte kohe, vaid ajapikku. Alles siis, kui on võimalik rakendada täppisteaduste valda kuuluvat tagantjäreletarkust, on võimalik eraldada terad sõkaldest. Seda muidugi mööndes, et päris lõpuni ja kõiges pole õigus isegi mitte kõige helgematel peadel. Sest loomult ekslike inimeste sekka kuuluvad ju ka klassikud.

Nr 134 • Oktoober 2014

NATO partnerluspoliitika: uued probleemid, uued võimalused

Kuidas hallata partnereid, kes erinevad nii oma asukoha, võimete kui ka väärtuste poolest?

Nr 134 • Oktoober 2014

Ukraina energiamajandus – gaasiga ja gaasita

Tegelikult ei ole kellelgi täit kindlust, kas ja kuidas Ukraina eeloleval kütteperioodil hakkama saab.

Nr 134 • Oktoober 2014

Miks Iraak ei lagune?

Iraagi olukorra hindamisel läbi kaasaegsete sündmuste avaneb pilt, mis on vähemalt sama keerukas kui riigi pikk ajalugu.

Nr 134 • Oktoober 2014

George F. Kennani pikk telegramm

Diplomaatia avaldab esmakordselt eesti keeles legendaarse Ameerika diplomaadi George Kennani nn pika telegrammi – 1946. aastast pärineva märgukirja, millest sai alus USA heidutusdoktriinile külma sõja päevil.

Nr 134 • Oktoober 2014

Putini teisik

Nr 134 • Oktoober 2014