juuni 25, 2009

Lissaboni leping Saksamaa õiguse kaalukausil

Läinud suvest saati, kui iirlased oma referendumil Lissaboni lepingule „ei” ütlesid, teab enamik eurooplasi, et Lissaboni leping reguleerib Euroopa Liidu reformi. Ent vähesed teavad, et tänaseks on veel üks riik peale Iirimaa, kes seda lepingut ratifitseerinud ei ole – nimelt Saksamaa. Veelgi vähemad teavad põhjust, miks see nii on. Saksamaa poliitikud, tavaliselt tuntud ühise Euroopa idee eestvedajatena, muidugi ei soovi selle ebamugava teabe suure kella külge panemist.

Läinud suvest saati, kui iirlased oma referendumil Lissaboni lepingule „ei” ütlesid, teab enamik eurooplasi, et Lissaboni leping reguleerib Euroopa Liidu reformi. Ent vähesed teavad, et tänaseks on veel üks riik peale Iirimaa, kes seda lepingut ratifitseerinud ei ole – nimelt Saksamaa. Veelgi vähemad teavad põhjust, miks see nii on. Saksamaa poliitikud, tavaliselt tuntud ühise Euroopa idee eestvedajatena, muidugi ei soovi selle ebamugava teabe suure kella külge panemist.


www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv037271.html
2 BverfG, otsus nr. 2 BvR 197/83, kuupäev: 22.10.1986, internetis: www.servat.unibe.ch/dfr/bv073339.html
3 BVerfG, otsus nr. 2 BvL 1/97 vom 07.06.2000, internetis: www.bverfg.de/entscheidungen/ls20000607_2bvl000197…
4 BverfG, otsus nr. 2 BvR 2134, 2159/92, kuupäev: 12.10.1993, internetis: www.servat.unibe.ch/dfr/bv089155.html
5 lepingute eestikeelne tekst internetis: europa.eu/lisbon_treatyfull_text/index_et.htm
6 vt Art. 23, 24 Grundgesetz für die Republik Deutschland (GG), Saksa Põhiseadus. internetis: www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/Grundg…
7 Euroopa Liidu Lepingu (ELL) konsolideeritud versiooni artikkel 17 lõige 2.
8 ELL konsolideeritud versiooni artikkel 17 lõige 7.
9 vt ELL ja Euroopa Liidu Toimimise Lepingu (ELTL) konsolideeritud versioonide protokollid. Protokoll nr. 2: Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.
10 ELL konsolideeritud versiooni artikkel 83.
11 vt ka ELL konsolideeritud versiooni artikkel 5.
12 Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 10. veebruar 2009. Kohtuasi C-301/06. internetis: eurlex.europa.eu/et/index.htm
13 ELL konsolideeritud versiooni artikkel 48 lõige 7.
14 ELTL konsolideeritud versiooni artikkel 352.

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar