Viljar Veebel

Balti Kaitsekolledži teadur

Viljar Veebel on töötanud muu hulgas Tallinna Tehnikaülikooli, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Tartu Ülikooli õppejõuna.  Avaldanud artikleid rahvusvahelistest suhetest nii meie kui ka välismaa ajakirjanduses. /2019

Autori artiklid