Liis Lipre-Järma
Autor
Liis Lipre-Järma
välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste büroo direktor
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. veebruar 2021, 20:18

Pandeemia vajutas Eesti eesistumisele Julgeolekunõukogus oma pitseri.

Nr 200 • Juuni 2020

Sõjaline sekkumine Liibüasse võib mõjutada riigisisestesse konfliktidesse sekkumise põhimõtteid.

Nr 110 • Oktoober 2012
Samantha Power. The Education of an Idealist. London, William Collins, 2019

Samantha Power oli aastail 2013–2017 USA suursaadik ÜRO juures New Yorgis. Tema eri ameteid hõlmavas karjääris on kesksel kohal inimõiguste kaitse ja massikuritegude ennetamise poliitika. Ta oli sõjareporter Jugoslaavia sõja ajal Balkanil.

Nr 204 • Veebruar 2021