Eeva Eek-Pajuste
Autor
Eeva Eek-Pajuste
Lennart Meri konverentsi direktor Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses
Teemad:
Viimati uuendatud: 26. august 2008, 12:40

13.–15. maini väldanud, järjekorras 15. Lennart Meri konverentsil oli algselt kavas muude teemade hulgas tähistada ka Nõukogude Liidu lagunemist 30 aastat tagasi ja sellele järgnenud ahtas võimaluste ajaaknas saavutatut. President Lennart Meri rõhutas iseseisvuse taastamisele järgnenud aastatel lakkamatult, et Eestil on väga kiire. Tal oli õigus – ajaaken sulgus peagi. Aga ajaga võidu joostes õnnestus meil liituda NATO ja Euroopa Liiduga. 

Nr 209 • Mai 2022

Rooma poeet Horatius nentis 2000 aastat tagasi: „Sest Sinu asi on hädaohus, kui naabri maja põleb.” (Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet) Ajal, mil üleilmsete hädade lahendus näib olevat enesesse tõmbumine ja kilpkonna meetodil võitlemine, on see aegadetagune tarkus igati päevakohane seeme aruteludeks 14. Lennart Meri konverentsil septembri alguses.

Nr 206 • August 2021

"Jutusta meile üks lugu!" ütles Märtsijänes. "Jah, palun jutusta!" nurus Alice. "Ja tee ruttu," lisas Kübarsepp. (Lewis Carroll, ”Alice imedemaal”)

Nr 64 • Detsember 2008