jaanuar 28, 2010

“Võtke eeskuju sellest, mida soomlased teevad.”

Soome on sõjalistesse liitudesse mittekuuluv riik, kuid jagab EL-i liikmesriigina meiega samu väärtusi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika osas.

Soome on sõjalistesse liitudesse mittekuuluv riik, kuid jagab EL-i liikmesriigina meiega samu väärtusi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika osas.


www.defmin.fl/flles/309/2523_2330_041220_Krogars_N… 9 Jussi Kontinen. Riittääkö paukut? Helsingin Sanomat, 18.01.2009.
10 Kari Laitinen. Suomalainen asevelvollisuus. Histo-riallinen kaari, kehityus ja kansallinen olemus. Sine loco, sine anno. lk 66.
11 Jussi Viljanen. Resurssit eivät riitä puolustusvoi-mille annettujen tehtävien hoitamiseen. Ruotuväki 10/2006.
12 Vaata näiteks: Juha Aaltonen. Kriisivarastojen ou-dot helmet. Ruotuväki 01/ 2005.
13 Soome kaitsejõudude võrgulehekülg. Puolustusvoi-mat jatkaa Saksan kauppojen kalustosta luopumista. www.mil.fi/paaesikunta/artikkelit/2501.dsp 14 Soome maaväe võrgulehekülg. www.mil.fi/maavoimat/valmiusyhtyma/index.dsp 15 Joonas Nordman. Amos-kranaatinheittimessä ei ole kaksoislatauksen vaaraa. Ruotuväki, 07. 2006.
16 Marko Eriksson. Lumileopardin suitsissa. Suomen Sotilas 6/2004.
17 Veli-Pekka Parkatti. Itsenäiset maavoimat kohti ensi vuosikymmentä. Ilmatorjunta 4/2008 ja Hannu Ai-kio. Finnish Defence Forces in Transformation. Military Power Revue der Scweizer Armee. Nr. 2/2009, lk 48.
18 Hannu Aikio (2009), lk 49.
19 Suomen helikopterihanke. Selvitysmies Keijo Suilan raportti NH90-hankinnasta 1998-2008. Helsinki, 2008.
20 Antti Tuominen. Mi8-korjausselvitys on valmiina. Ruotuväki, 18/2007.
21 Seppo Kangas. Rauhanturvaajaseuraskunta. Helsinki 1995, lk 25.
22 Vaata näiteks: Poulustusvoimien toiminta 1999. Pääesikunnan   tiedotusosaston julkaisu. Kuuopio, 2000, lk 10.
23 Taskutietoja maanpuolustuksesta. Pääesikunnan viestintäosasto 2009, lk 58.
24 NATO võrgulehekülg. Strategic Airlift Capability. A key capability for the Alliance. www.nato.int/issues/strategic-lift-air-sac/index.h… 25 Soome suursaatkonna võrgulehekülg. Finland decided to participate in NATO’s Response Force. www.finemb.org.uk/public/default.aspx?contentid=12… 26 Soome kaitseministeeriumi võrgulehekülg. EFFECTS OF A POSSIBLE MEMBERSHIP IN A MILITARY ALLIANCE TO THE DEVELOPMENT OF THE FINNISH DEFENCE SYSTEM AND TO THE DEFENCE ADMINISTRATION. www.defmin.fi/files/334/2589_1897_Executive_summar… 27 Soome parlamendi võrgulehekülg. Puolustusmi-nisteriön selvitys Nato-jäsenyyden kustannuksista. www.riksdagen.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/skt_20_200… 28 Jarno Limnell & Charly Salonius-Pasternak. Miksi Afganistan on tärkeä Suomelle? Helsinki, 2009, lk 7 ja lk 13.
29 Vaata näiteks: Sten Allik. Muutuv ja muutumatu Soome kaitse. Eesti Päevaleht, 23.02.2009.
30 Jarno Limnell & Jyrki Raitasalo. Selonteko 2009 -turvallisuuden uudelleenarviointia. Helsinki, 2009, lk 5, 7.

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar