Autor
Toomas Väli
kaitseväelane
Teemad:
Viimati uuendatud: 11. jaanuar 2010, 09:42

Soome on sõjalistesse liitudesse mittekuuluv riik, kuid jagab EL-i liikmesriigina meiega samu väärtusi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika osas.

Nr 77 • Jaanuar 2010

Kas Eesti võiks riigikaitse ümberkorraldamisel juhinduda Läti eeskujust?

Nr 47 • August 2007