Vladimir Juškin
Autor
Vladimir Juškin
Balti Venemaa uuringute keskuse direktor
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. detsember 2015, 14:39

Kreml on kiskunud lääneriigid uude külma sõtta.

Nr 148 • Detsember 2015

Et Venemaal saaks kõik jätkuda senises vaimus, peab seal kõik muutuma.

Nr 104 • Aprill 2012

Venemaa on kaotanud 1990ndatel avanenud võimaluse areneda demokraatlikuks riigiks.

Nr 98 • Oktoober 2011

Hoolimata Venemaa lähenemiskatsetest Nato ja Euroopa Liidu suunas kumab Kremli lähedaste ideoloogide sõnadest läbi autoritaarsuse ja imperialismi vaim.

Nr 87/88 • Detsember 2010

Venemaale saadetud kümme agenti olid tõenäoliselt vaid "jäämäe tipp".

Nr 83/84 • August 2010

Venemaa puhastab endale enesekindlalt ja kaotusi arvestamata teed kõige paremate suhete sisseseadmiseks Euroopa Liiduga.

Nr 82 • Juuni 2010

Venemaa välispoliitika mehhanism koosneb kolmest peamisest sõlmpunktist: president ja tema administratsioon, julgeolekunõukogu (SB) ning välisministeerium (MID). Vastavalt Vene põhiseadusele määrab Venemaa välispoliitika president, välisministeerium aga ainult teostab seda.

Nr 13 • Oktoober 2004

Täna, kui Venemaa kuulutab oma erihuvisid postsovetlikus ruumis, on kasulik selgusele jõuda soometumise tehnoloogia mõningates nüanssides.

Nr 73 • Oktoober 2009

Venemaa naaseb vanade heade ideoloogiate manu: tema loosungiks võib taas saada “õigeusk, isevalitsus ja rahvuslikkus” ehk “pravoslavije, samoderžavije, narodnost”. Vladimir Juškin on Balti Vene-uuringute Keskuse direktor.

Nr 38 • Oktoober 2006