Autor
Vahur Made
Eesti Diplomaatide Kooli asedirektor
Teemad:
Viimati uuendatud: 11. juuni 2004, 09:51
Graham T. Allison. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston. Little Brown, 1971. Second edition Longman, 1999. 416 lk.

See Graham Allisoni raamat kuulub välispoliitika analüüsi klassikasse. Tegemist on 1962. aasta Kuuba raketikriisi uurimusega. Autor küsib: miks N. Liit paigutas Kuubale 1962. aastal oma tuumarelvad? miks USA reageeris tuumarelvade paigutamisele mereblokaadiga? miks N. Liit siiski järele andis ja tuumarelvad Kuubalt ära tõi? Vastused jagab autor kolme mudelisse: ratsionaalsesse, organisatsioonilisse ja bürokraatlikku.

Nr 9 • Juuni 2004