Milvi Martina Piir

Kirjanik ja ajaloolane

Milvi Martina Piir (PhD) on kirjanik, ajaloolane ja kasvatusteadlane, kelle uurimisalaks on ajalooõpetuse metodoloogia, Euroopa ideeajalugu ja Austria ajalugu. Aja- ja kultuuriloost kõneldes küsib ta eeskätt nähtamatute väärtuste järele, mida inimesed oma valikute, eelistuste ja mittemärkamistega kultiveerivad. Martina elab vaheldumisi Austrias ja Eestis, liikudes vaimses ja kultuurilises mõttes Euroopa keskme ja perifeeria vahel. /2019

Autori artiklid