Margus Laidre
Autor
Margus Laidre
suursaadik
Teemad:
Viimati uuendatud: 16. mai 2018, 14:47

Sõnumitooja amet on maailmas vaieldamatult üks vanemaid. Diplomaatiat kui eksistentsiaalset nähtust ei piira aeg ega ruum ning see eksisteerib ükskõik millal ja ükskõik kus, kui omavahel puutuvad kokku erinevad identiteedid. Diplomaatia lahendab üldkehtiva dilemma, mille kohaselt erineva samastumusega inimgrupid tahaksid küll elada üksteisest isoleeritult, kuid saavad samal ajal aru hädavajalikkusest olla omavahel kontaktis.

Nr 1 • Oktoober 2003
Vakaus vaakalaudalla: Ajatuksia turvallisuuspoliitikkamme suunnasta. Toimetaja Timo Hakkarainen. Helsinki 2017, 287 lk.

Tasakaal vaekausil. Arutlusi Soome turvalisuspoliitika suunast

Nr 177 • Mai 2018
Jaakko Iloniemi, René Nyberg, Petri Hakkarainen. Trump, Merkel, Putin ja Suomi. Helsinki Otava, 2017. 141 lk.

Soome iseseisvuse sajandal aastal on maailma kulgu ühtäkki palju raskem ennustada kui varem. Ebakindluse faktoreid on korraga kerkinud sedavõrd rohkesti, et võimalik tulevik laseb end aimata üksnes ähmaselt. Leidmaks vastust küsimusele, mis Soomet selles tihedas maailmapoliitika udus ees oodata võib, tegi kirjastus Otava 2016. aasta novembris, kohe pärast USA presidendivalimiste võitja selgumist, kolmele Soome diplomaadile ettepaneku kirjutada sel teemal raamat. Kõigest nelja kuuga valmiski teos „Trump, Merkel, Putin ja Suomi“, autoriteks veteransuursaadikud Jaakko Iloniemi ja René Nyberg ning noorema põlve diplomaat Petri Hakkarainen.

Nr 164 • Aprill 2017