Jaakko Blomberg
Autor
Jaakko Blomberg
suursaadik
Teemad:
Viimati uuendatud: 04. september 2016, 16:21

Euroopa Liidu liikmena ei saa Soome jääda kõrvale, kui tema lähiümbruses või mujal Euroopas on julgeolek ohustatud.

Nr 157 • September 2016

Välis- ja julgeolekupoliitikat hinnates rõhutame tihtipeale oma riigi juhtide ja ühiskonna mõjutajate vastutust tehtud otsuste eest. Sama lugu on ka rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu NATO. Selles nähakse tavaliselt maailma arengusuundade mõjutajat. Sama suhtumine puudutab üha enam ka Euroopa Liitu. Sageli on siiski tegemist silmapettega: tegelikult viivad sündmused meid kaasa. Mõnikord on lihtsalt kasulik analüüsida riikide ja organisatsioonide käitumist vastureaktsioonina olukorramuutustele.

Nr 2 • November 2003