Gert Antsu
Autor
Gert Antsu
Eesti Idapartnerluse Keskuse direktor ja välisministeeriumi idapartnerluse erivolitustega esindaja
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. veebruar 2021, 13:33

Eesti liitumisega Euroopa Liidu ja NATOga lõppes üks etapp riigi ülesehitamisel. Liitumisest Euroopa Liiduga jääme meenutama ehk kõige väljapaistvamaid sündmusi, s. o läbirääkimiste lõpetamist ja referendumit. Samas kipume unustama liitumisele eelnenud ühiskonna, majanduse, seadusandluse radikaalset ümberkorraldamist kümmekonna aasta jooksul. Need muutused toimusid märksa sujuvamalt ja vähemate vaidlustega, kuna kiirustamine Euroopa suunas ei lubanud pikemalt mõtlema jääda. Sellel protsessil olid oma head ja vead, ent eesmärk sai täidetud: Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks samaaegselt teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega ning vajalikud reformid said tehtud.

Nr 17 • Veebruar 2005

Euroopa Liidu idanaabruses toimuval on otsene mõju ühendusele endale.

Nr 204 • Veebruar 2021