Eve Tisler
Autor
Eve Tisler
Kommunikatsiooniekspert
Teemad:
Viimati uuendatud: 07. aprill 2014, 12:45

Euroopat peetakse endiselt piisavalt tugevaks ja võimekaks, eeldatakse, et tal on ressursse ja et ta on suuteline iseenda eest hoolt kandma.

Nr 128 • Aprill 2014