Autor
Andrei Rjabov
poliitikaanalüütik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. november 2007, 11:06

Venemaa ja Valgevene liitriigi loomise projekti ümber on kujunenud vastuoluline ja üsna veider olukord: ühelt poolt on projektist saanud nii Venemaa välis- kui ka sisepoliitika päevakorra lahutamatu element, teiselt poolt aga ei ürita keegi seda ideed teostada.

Nr 32 • Aprill 2006

Venemaa välispoliitika eripalgelisus eri situatsioonides ei tulene mitte hoolikalt läbi mõeldud kavalast plaanist, vaid on paljuski mitmete sisepoliitiliste tegurite vastastikuse mõju ja kattumise tagajärg.

Nr 46 • Juuni 2007

Kui Venemaa eliit hoiab ka edaspidi jäigalt kinni praegusest ühiskondlik-poliitilisest mudelist, võidakse ühel hetkel taas hakata tühistama turumajanduslikke ümberkorraldusi, nagu tehakse seda praegu Venezuelas ja Boliivias.

Nr 51 • November 2007