Ago Gaškov
Autor
Ago Gaškov
Ida-Virumaa maavanema nõunik
Teemad:
Viimati uuendatud: 05. august 2015, 09:19
Mihhail Meltjuhhov „Прибалтийский плацдарм (1939-1940). Возвращение советского Союза на берега Балтийского моря“.

Mihhail Meltjuhhovi „Balti tanner“ on põhjalik uurimus, mille eesmärk on näidata, et Balti riigid pole riigid, vaid pelgalt maa-ala, mis on suurriigile vajalik oma julgeoleku tagamiseks. See lähenemisnurk on kätketud pealkirja. Mitte riigid, vaid sõjatanner, maalapp, kus peaks käima permanentne lööming suure riigi nimel. Teost põhjalikumalt lugedes see esialgne muljesähvatus kord kinnitub ja süveneb, kord väheneb, kohati isegi kaob. Meltjuhhov on tõsine ajaloolane. Aga ajalugu on tihtipeale võitjate kirjutatud lugu ja Venemaa käsitleb Teise maailmasõja lõppu Euroopas kogu oma ajaloo suurima, et mitte öelda ainsa võiduna.

Nr 144 • August 2015