Jäta menüü vahele
Nr 212 • Mai 2023

Hanna Šelest: Panus Euroopa julgeolekusse on ainus eeltingimus kuulumiseks NATO-sse

Soome ja Rootsi kutsumine NATOsse näitas, et viimaks ometi hakkab allians üle saama aastakümneid viljeldud enesepiirangutest. Vilniuse tippkohtumisel peaksid NATO riigid viimaks möönma Ukraina panust Euroopa julgeolekusse.

Hanna Šelest
Hanna Šelest

välispoliitika nõukoja Ukraina Prisma julgeolekuprogrammide direktor

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi (paremal) tervitamas NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi Mariinskõi palees Kiievis 23. aprillil 2023. ZUMAPRESS.com/Scanpix

Aasta, mil Venemaa päästis valla täiemahulise agressiooni Ukraina vastu, muutis julgeolekuolukorda Euroopas. Endiseks jäi see, kuidas NATO ise laienemist tunnetas – aastakümneid viljeldud enesepiirangute ja müütide kaudu. Ent Soome ja Rootsi vastuvõtmisega on hakanud jää liikuma.

NATO on küll kõnelnud lahtiste uste poliitikast, aga see on osutunud pigem takistuseks edasistele sammudele kui edasise tegutsemise teekaardiks. Nüüd tõestas NATO hoopis, et vajaduse korral suudab ta tegutseda kiiresti ja resoluutselt. Ometi kätkeb Rootsi tee liikmelisuseni endas hoiatust: üks liikmesriik võib oma sisepoliitilised mured Euroopa julgeolekust ülemaks seada.

Sõnad või teod

Rootsi ja Soome vastuvõtmine tõendab, et eeltingimused ühinejaile, nagu teekaart (MAP), pole möödapääsmatud. Üks tingimus on siiski määrav – panus Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekusse.

1949. aastal esitati NATO tähtsaima teeviida, Washingtoni lepingu artiklis 10 lühike tingimuste loetelu:

„Lepinguosalised võivad üksmeelse nõusoleku korral kutsuda lepinguga ühinema kõiki teisi Euroopa riike, kes on valmis edendama lepingu põhimõtteid ning panustama Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekusse.“

Tähtsamaid norme ja põhimõtteid täpsustati laienemisuuringus (1995), millest sai orientiir kõigile edasistele dokumentidele. Erilist tähelepanu väärivad siit kaks artiklit. Kõigepealt öeldakse artiklis 6:

„Riigid, millel on etnilisi tülisid või väliseid territoriaalvaidlusi, sealhulgas irredentistlikke nõudeid, või sisemisi pädevusvaidlusi, peavad need vaidlused lahendama rahumeelselt vastavuses OSCE põhimõtetega. Sääraste vaidluste lahendamine oleks üks tegur otsustamisel, kas esitada riigile kutse alliansiga ühinemiseks.”

Teiseks kirjutatakse artiklis 7:

„Laienemine toimub sujuvalt, läbimõeldult ja läbipaistvalt ning hõlmab dialoogi kõigi huvipooltega. Selleks, et uusi riike alliansiga ühinema kutsuda, puudub jäik või alaline kriteeriumide loetelu. Laienemist otsustatakse iga riigi kohta eraldi […] Kokkuvõttes otsustavad uute liikmesriikide kutsumise üle liitlased konsensuse alusel vastavalt oma hinnangule, kas see aitab otsuse langetamise ajal kaasa julgeolekule ja stabiilsusele Põhja-Atlandi piirkonnas […] Mitte ühelegi riigile väljaspool allianssi ei tohi protsessi ja otsuste üle anda sõnaõigust (droit de regard) või vetostamise võimalust.”

Olulisem oli teekaartide küsimus. Varem oli seda taotlejaile antud, aga Ukraina või Gruusia seda ei saanud. Seegi kord ei tulnud teekaart arutlusele. Kaks Põhjala riiki on tõestuseks, et teekaart on alati olnud poliitiline ettekääne, mitte protseduuriline vajadus või juriidiliselt siduv dokument.

Vilniuse tippkohtumise eel on Ukrainal õnnestunud liitlaste enamikku veenda, et teekaardi eeltingimusest tuleks loobuda, kuna Ukraina aastasel rahvuslikul tegevusprogrammil (ANP) on tegelikult sama sisu, ainult teine pealkiri.

Millised on riikide erinevused?

2022. aastal öeldi Madridi tippkohtumise deklaratsiooni artiklis 18:

„Täna otsustasime kutsuda Soome ja Rootsi NATO liikmeiks ning kirjutada alla ühinemisprotokollidele […] Soome ja Rootsi ühinemine toob neile turvalisust, muudab NATO tugevamaks ning Euro-Atlandi piirkonna ohutumaks. Soome ja Rootsi turvalisus on alliansile otsese tähtsusega ning seda ka ühinemisprotsessi vältel.”

Teadaandmisest otsuse kohta NATO-sse astuda möödus vaid kolm kuud ühinemisprotokollide allkirjastamiseni; ratifitseerimine viidi lõpule varsti pärast seda. Nii neutraalne Rootsi kui ka Soome olid palju aastaid varem arendanud tugevat koostegutsemisvõimet alliansi ja tema üksikute liikmetega näiteks rahupartnerluse (PfP) ja eripartnerluse (EOP) kaudu.

Ukraina on samuti võtnud osa nii rahu- kui ka eripartnerlusest. Aasta jooksul on tema relvajõudude alliansiga koos tegutsemise võime tublisti paranenud. Ühised logistilised ahelad relvade tarnimiseks, isikkoosseisu väljaõpe NATO riikides ning üleminek läänes toodetud relvadele on toonud praktilisel tasandil märgatavaid tulemusi. Ometi pole hajutatud kahtlusi, kas Ukraina suudab kaasa aidata julgeolekule Põhja-Atlandi piirkonnas.

Karu riigipiiril

Rootsi ja Soome liitumine pole identne Ukraina juhtumiga, ent siiski õpetlik. Kui naabrust Venemaaga on alati esitatud takistusena Ukraina ühinemisele, siis Soome puhul pole seda nii võetud.

Pärast 2014. aastat hakkas domineerima narratiiv, kuidas NATO laienemine Venemaad provotseeris. Kallaletung Ukrainale veebruaris 2022 ja seda saatnud Vene ilukõned oleksid pidanud tõestama, et Venemaa ei päästnud sõda valla seepärast, et NATO teda ähvardas. Soome astumine allianssi ei viinud uue agressioonini – Venemaa käitumisest selgub, et see „punane joon” on alati olnud võlts.

2022. aastal tõusis Venemaa kallaletungi tõttu Ukrainale üheks peamiseks jututeemaks hirm sõja eskaleerumise ees. Ukraina puhul on see olnud järjekordne põhjus pidurdada tema edasist lõimumist, ent samal ajal osutus see tähtsaimaks argumendiks, et Rootsi ja Soome võimalikult ruttu vastu võtta. Liikmesriikide parlamentidele esitatud ratifitseerimisprotokollide seletuskirjades kõneldi lisaväärtusest ja võimetest, mida kummalgi riigil on olemas, et kaitsta allianssi Vene agressiooni eest ja parandada Euroopa julgeolekut.

Soome astumine allianssi ei viinud uue agressioonini. Venemaa käitumisest selgub, et see „punane joon” on alati olnud võlts.

Ühelt poolt tunnistatakse kõigis poliitilistes deklaratsioonides, et Ukraina kaitseb de facto kogu Euroopat ja tema väärtusi, mis tähendab käegakatsutavat panust kaitsesse Vene hädaohu eest. Teiselt poolt nimetatakse praegust sõda peamise riskina, mis takistab Ukraina edasist lõimumist. Lahendamata vaidlusküsimusena – nagu mainitud laienemisuuringu artiklis 6 – on kaua nimetatud Krimmi, ehkki NATO minevikust on pretsedendina tuua jagatud Saksamaa.

Vilniuse tippkohtumisel peaksid NATO riigid viimaks möönma Ukraina panust Euroopa julgeolekusse. Samuti tuleks lõpetada enesetsensuur, mis on johtunud Venemaa aastakümnete pikkusest müüdiloomest. Üksikute liikmesriikide huvipuudust Euroopa julgeolekut kaitsta ei tohiks võtta nii, nagu uustulnukad ei suudaks kollektiivse julgeoleku heaks tegutseda.

Seotud artiklid