Vello Loemaa
Autor
Vello Loemaa
erusõjaväelane, kindralmajor
Teemad:
Viimati uuendatud: 04. mai 2017, 15:15

Nõukogude Liit arvestas tuumalöökidega Lääne-Euroopa pihta.

Nr 165 • Mai 2017

Sõjatander kui selline on territoorium ja/või akvatoorium, mis peab mahutama ja ära kannatama vaenutsevate osapoolte väed ning nende sõjategevuse. Sõjatander on kindlasti kolmemõõtmeline, kuid lisanduvad ka aeg ja sotsiaalne dimensioon, sest lahingutegevus ei hooli eriti ei poliitilisest süsteemist ega ka elanikkonnast, kes sinna on sattunud. Ehkki, kõrgemal (tehnoloogilisel) arengupositsioonil vaenupool püüab sõdida elanikkonda ja keskkonda säästvalt, kuivõrd see on võimalik.

Nr 10/11 • Juuli/august 2004