Uku Särekanno

Uku Särekanno töötab Riigikantselei nõunikuna, koordineerides Eesti eesistumist Euroopa Liidus Eesti Alalises Esinduses ELi juures. Ta on töötanud siseministeeriumis korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhatajana. Aastail 2013–2014 oli atašee politseikoostöö ning terrorismivastase võitluse küsimustes Eesti Alalises Esinduses ELi juures, aastail 2007– 2013 siseministeeriumi juhtkonna liige, ministeeriumi nõunik ning atašee migratsiooni-, viisa-, varjupaiga- ja piirivalveküsimustes Eesti Alalises Esinduses ELi juures. /2015

Autori artiklid