Triina-Liis Makson

Triina-Liis Makson on omandanud rahvusvaheliste suhete magistrikraadi Tallinna Ülikoolis, spetsialiseerudes rahvusvahelisele õigusele ning julgeolekule. Praktikate raames panustanud välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna ning ÜRO Inimõiguste Nõukogu töösse Genfis. Lisaks elanud, õppinud ja töötanud Iirimaal, Hispaanias ja Lõuna-Koreas. /2016

Autori artiklid