Signe Ratso

Signe Ratso töötab Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi direktorina. Tema juhitav direktoraat tegeleb nii multilateraalset kaubandust kui kahepoolseid vabakaubanduslepinguid puudutava üldise kaubandusstrateegiaga, samuti kaubandusanalüüsi ja erinevaid tööstussektoreid, sh energeetikat, puudutavate kaubandusküsimustega. Tema vastutada on ka turulepääsu strateegia, mille ülesandeks on tagada Euroopa ettevõtetele paremad tingimused välisturgudele sisenemiseks ning kaubandustõkete likvideerimine.
Enne praegusele ametikohale asumist juhatas Signe Ratso 2007–2010 samas peadirektoraadis direktoraati, mille vastutusvaldkonnas olid WTO, OECD, juriidilised kaubandusküsimused, sh WTO kaubandusvaidlused ning põllumajandus- ja kalanduskaubandusega seotud küsimused. Signe Ratso alustas tööd Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadis 2006. aasta alguses, olles esimese aasta juhtivnõuniku ametikohal.
Enne Euroopa Komisjoniga liitumist töötas Signe Ratso EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis asekantslerina (1994–2005), vastutades muuhulgas ministeeriumi valitsemisala eurointegratsiooni küsimuste eest ning kuuludes Eesti ELiga liitumisläbirääkimiste delegatsiooni. /2015

Autori artiklid