Autor
Peeter Torop
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. mrts 2005, 21:40

Identiteet ei ole midagi antut ja püsivat, vaid ruumiline ja ajas muutuv nähtus. Peeter Torop kirjeldab, kuidas kujuneb riikide identiteet.

Nr 18/19 • Märts/aprill 2005