Paavo Palk

Paavo Palk lõpetas Tartu Ülikooli ajaloolasena 1991. aastal, kaitses 1997. aastal Tallinna Ülikoolis magistrikraadi teemal  “Eesti taasiseseivumine ja rahvusvahelised suhted”, pühendudes samale  teemale Tartu Ülikooli doktorantuuris aastail 1999–2004. Hetkel töötab Euroopa Komisjoni Eesti esinduses. /2016

Autori artiklid