Merilin Kotta
Autor
Merilin Kotta
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi hispaania kultuuri lektor
Teemad:
Viimati uuendatud: 28. veebruar 2022, 12:02

Küsimus, mida ja kuidas tähtsa sündmusena meenutada, on Hispaanias tuliseid vaidlusi tekitanud Franco diktatuurilt demokraatiale ülemineku ajast alates. Nagu puudub …

28. veebruar 2022