Madli Tikerpuu

Madli Tikerpuu on Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi doktorant, kes kirjutab oma doktoritööd Euroopa Liidu ja India strateegilisest partnerlusest ja selle probleemidest kaubanduse, terrorismi ja  teaduse-tehnoloogia (täpsemalt biotehnoloogia) koostöö näidete põhjal. Doktoritöö raames on ta õppinud Hiinas ja Indias ning artikli kirjutamise hetkel viis külalisteadurina läbi uurimust Londoni ülikooli Ida- ja Aafrika- uuringute koolis. Ta on töötanud erinevatel ametikohtadel Kaitseväes, Kaitseministeeriumis, Tallinna Ülikoolis ja erasektoris, kus suhtles muuhulgas igapäevaselt Aasia ettevõtetega.

Autori artiklid