Karl Lembit Laane

Riigiteaduste tudeng

Karl Lembit Laane õpib Tartu Ülikoolis riigiteadusi, olles ka TÜ üliõpilaskonna aseesimees. Ta on avaldanud varem ühiskonnateaduslikke artikleid Sirbis ja Vikerkaares. /2018

Autori artiklid