Jüri Seilenthal

Eesti ELi Nõukogu eesistumisel arengukoostööja humanitaarabi küsimuste teemajuht

Jüri Seilenthal on alates 2015. aasta augustistvälisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna peadirektor. Eesti eesistumise ajal 2017. aasta teisel poolaastal vastutas ta teemajuhina arengukoostöö ja humanitaarabi teemade eest, koordineerides nelja ELi töögrupi tööd. 2009–2015 oli Seilenthal Eesti Vabariigi alaline esindaja ÜRO jt rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis, enne seda aga välisministri kabinetiülem ja suursaadik Itaalias. Ta on olnud ka mitteresideeriv suursaadik Püha Tooli juures, Maltal ja Iisraelis. Välisteenistuses teeninud ühtekokku 24 aastat.

Autori artiklid