Autor
Julian Tupay
politoloog
Teemad:
Viimati uuendatud: 16. september 2008, 14:47

Vähemalt mõneks ajaks on Saksamaa poliitikast kadunud veendumus, et Venemaad saab käsitleda kui võrdsete väärtuste, põhimõtete ja huvide esindajat.

Nr 61 • September 2008

Saksamaa julgeolekupoliitika ja minapilt on küpsemas, ehkki ta pole hakanud taotlema sellist suurriigi staatust, nagu pelgasid nii väga neorealistid.

Nr 60 • August 2008