Autor
Jean-Louis Tauran
kardinal
Viimati uuendatud: 10. veebruar 2004, 15:36

Vastus pealkirjas esitatud küsimusele peitub katoliku kiriku olemuses. Katoliku kirik ei ole multinatsionaalne ettevõte, pigem on see olemuselt eeskätt usklike ühendus. Kui Naatsareti Jeesus lõi oma koguduse, oli tema kavatsuseks rajada see ühendus apostlitele. Üks neist pidi olema selle grupi juht, kellel lasuks eriline missioon tagada usu ortodokssus ja kiriku sisedistsipliini ühtsus. See oli Peetrus ning nagu me teame, lõpetas ta oma elu katoliku kiriku peana Roomas.

Nr 5 • Veebruar 2004