Autor
Jan-Erik Teder
sotsiaalanalüütik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. aprill 2008, 15:27

Kuidas kõrged energiahinnad mõjutavad Kesk-Aasia riikide julgeolekut ja poliitikat.

Nr 56 • Aprill 2008