Heather Grabbe

Avatud Ühiskonna Fondide Euroopa Poliitika Instituudi direktor

Heather Grabbe oli aastail 2004–2009 Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Olli Rehni vanemnõunik, vastutades Balkani ja Türgi eest. Enne seda oli ta Londonis asuva mõttekoja Centre for European Reform asedirektor. Ta on avaldanud ohtralt kirjutisi rahvusvahelises meedias, muu hulgas sellistes väljaannetes nagu Financial Times, New York Times, Wall Street Journal, The Guardian jt. /2019

Autori artiklid