Eike Luik
Autor
Eike Luik
Euroopa rändevõrgustiku Eesti rändeekspert
Teemad:
Viimati uuendatud: 03. mai 2021, 14:43

COVID-19 pandeemia ja poliitilised valikud ähvardavad lõpetada üleilmse rände mitmekesistumise ja demokratiseerumise. Sel juhul muutub ränne kõrgema haridustasemega ja piisava sissetulekuga inimeste privileegiks. See külvab aga seemne uute rändekriiside tekkeks.

3. mai 2021