Ave Lauren

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkti koordinaator

Ave Laurenil on doktorikraad inimgeograafias Cambridge’i ülikoolist, kus tema uurimistöö keskendus Hiina päritolu tippspetsialistide rändele Silicon Valleysse ja USAsse laiemalt. Tema peamised fookusvaldkonnad on tippspetsialistide mobiilsus, tööränne, rändepoliitika arengud ja innovatsiooniklastrid. Varasemalt on ta töötanud rändeteemadega ka USA Kongressi ja Kongressiraamatukogu juures. /2018

Autori artiklid