Ave Lauren
Autor
Ave Lauren
Euroopa rändevõrgustiku Eesti rändeekspert ja Estonian Business Schooli vanemteadur
Teemad:
Viimati uuendatud: 03. mai 2021, 09:18

COVID-19 pandeemia ja poliitilised valikud ähvardavad lõpetada üleilmse rände mitmekesistumise ja demokratiseerumise. Sel juhul muutub ränne kõrgema haridustasemega ja piisava sissetulekuga inimeste privileegiks. See külvab aga seemne uute rändekriiside tekkeks.

3. mai 2021

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad otsima rändepoliitikas uusi lahendusi.

Nr 178/179 • Juuni 2018