Birgit Aasa
Autor
Birgit Aasa
järeldoktor Kopenhaageni Ülikooli õigusteaduskonna iCourts teaduskeskuses ja advokaat advokaadibüroos RASK
Teemad:
Viimati uuendatud: 28. august 2022, 17:52

Eesti võiks toetada ühehäälsusest loobumist ja enamushääletusele üleminekut Euroopa Liidu välispoliitiliste otsuste tegemisel, kuid seda vaid valitud poliitikavaldkondades ning viisil, mis ei eelda kehtivate liidu aluslepingute muutmist, leiavad riigikogu väliskomisjoni tellitud uuringu autorid.

Nr 210 • September 2022