Anna-Lisa Aavik
Autor
Anna-Lisa Aavik
Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi magistrant rahvusvaheliste suhete ja regiooniuuringute õppekaval
Teemad:
Viimati uuendatud: 28. august 2022, 17:51

Eesti võiks toetada ühehäälsusest loobumist ja enamushääletusele üleminekut Euroopa Liidu välispoliitiliste otsuste tegemisel, kuid seda vaid valitud poliitikavaldkondades ning viisil, mis ei eelda kehtivate liidu aluslepingute muutmist, leiavad riigikogu väliskomisjoni tellitud uuringu autorid.

Nr 210 • September 2022