Annabel Peterson
Autor
Annabel Peterson
Leideni ülikooli kriisihalduse ja rahvusliku julgeoleku magistrant 
Teemad:
Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2023, 14:17

Endale tagurlikke müüte sisendav vene rahvas usub laialdast enesepettust Vene maailma ülemuslikkusest, mis toetab legitiimse aluseta rahvuslikku uhkust ja selle lõputut taasloomet teisi alla surudes.  

Nr 211 • Detsember 2022