Autor
Andres Bereczki
Eesti Vabariigi aukonsul Ungaris
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. november 2003, 11:10

Vaadeldes Ungari kui Euroopa Liidu tulevase täieõigusliku liikmesriigi välispoliitikat, selle seniseid eesmärke ja nende realiseerimist, tunduvad tulemused olevat üsnagi veenvad: oluline edasiminek eurointegratsiooni osas, tugevnev stabiilsus ja regionaalne koostöö, naabermaades elavate ungarlaste huvide varasemast edukamaks osutunud kaitse.

Nr 2 • November 2003