Autor
Aleksei Lotman
parlamendiliige
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. august 2010, 10:59

Eesti poliitika Euroopa Nõukogu suunal vajab minu hinnangul põhjalikumat arutelu, sest muutused seal on paratamatud. Peame otsustama, kas jääme pealtvaatajateks või osaleme nende suunamises.

Nr 83/84 • August 2010